Medezeggenschapsraad
Ouders kunnen op beleidsmatig niveau meepraten in de medezeggenschapsraad (MR). De rechten van deze raad liggen vast in het medezeggenschapsreglement. De MR spreekt vooral over zaken die specifiek voor de Piramide zijn. Voor sommige zaken heeft het bestuur de instemming nodig van de MR. Bij andere zaken, zoals personeelsaanstellingen, onderhoud van het gebouw, de vaststelling van het schoolplan heeft de MR een adviserende rol.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Om de twee jaar zijn er verkiezingen waarbij MR-leden (kunnen) aftreden en eventueel herkiesbaar zijn. Dit vindt u ook allemaal terug op onze website.

De MR-leden zijn:


Ouders

  • Ellen Linders - voorzitter
  • Dennie Mekkelholt
  • Kim Wolters
Personeelsleden
  • Annemieke Mori
  • Tim Sikkema (GMR/kascommissie)
  • Conny van Dijk                            

Zaken die alle openbare basisscholen aangaan worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school is één MR-lid, dit kan een ouder zijn maar ook een personeelslid, lid van de GMR. 

Locatie Groenewoud
Eikenlaan 88d
3203 BM Spijkenisse
Locatie Schenkel
Rijnlaan 25
3207 PE Spijkenisse
Algemeen
© 2020  obs De Piramide
powered by BasisOnline