Beste ouders en verzorgers,

Zoals reeds aangekondigd op klasbord kunt u over het bezoek van de inspectie op donderdag 22 november 2018 een katern met het verslag van de dag, de verantwoording over de tussen-en eindopbrengsten en de verbeterpunten bij de groep van uw kind ophalen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud dan kunt u het gehele team benaderen en/of de intern begeleider en de directeur.
Hopende u voldoende te hebben ingelicht.

met vriendelijke groet,

Frenneke van Leeuwe Kirsch
directeur obs De Piramide

12-02-2019 verantwoording naar ouders.pdf
Locatie Groenewoud
Eikenlaan 88d
3203 BM Spijkenisse
Locatie Schenkel
Rijnlaan 25
3207 PE Spijkenisse
Algemeen
© 2021  obs De Piramide
Powered by BasisOnline