De aanmelding van nieuwe leerlingen

De Piramide is een school voor openbaar onderwijs. Dit houdt in dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt in godsdienst of levensbeschouwing.
Om uw keuze te kunnen bepalen of om kennis te maken kunt u zich aanmelden voor een rondleiding door de school. Tijdens deze rondleiding wordt u geïnformeerd over de gang van zaken op de Piramide.

We streven ernaar dat nieuwe kleuters een rustige start kunnen maken bij ons op school, zodat de overgang van thuis, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal soepel verloopt.
Bij het aanmeldingsgesprek wordt met u afgesproken wanneer uw kind bij ons op school komt wennen. Uw kind mag tien ochtenden komen wennen, bij de leerkracht waar hij/zij in de klas komt. Tijdens de wenochtenden doet uw kind mee met de activiteiten in de klas. Vanaf de eerste dag na de vierde verjaardag, gaat uw kind dan hele dagen naar school.
Vóórdat de wendagen van start gaan, ontvangt hij/zij een wenboekje. Deze kunt u, samen met hem/haar, gaan lezen, zodat hij/zij weet wat voor leuks er wordt gedaan bij ons in de kleuterklas.

Wat heel belangrijk is om te weten, is dat wij er van uit gaan dat uw kind zindelijk is, ook wanneer hij/zij aan het wennen is op onze school. Mocht dit nog niet het geval zijn, is het gewenst dat u ervoor zorgt dat uw kind eerst zindelijk is voordat hij/zij komt wennen bij ons op school.
 

Hebben wij u overtuigd? Fijn! U kunt via onze website uw kind(eren) op onze school aanmelden.
U kunt ook het aanmeldformulier downloaden, invullen en inleveren bij de directie. Uiteraard is het maken van een scan en dit vervolgens doorsturen naar de administratie ook mogelijk.
Administratie voor beide locaties :
Manja Bossers werkdagen dinsdag en donderdag
e-mail:m.bossers@prokind-scholengroep.nl
 
De directeur, Frenneke van Leeuwe Kirsch, neemt na ontvangst van het aanmeldformulier contact met u op voor een informatief gesprek.
In dit gesprek krijgt u informatie over de school. U kunt uw vragen kwijt en daarna krijgt u een rondleiding en loopt  ze  samen met u groep 1/2 even binnen.

 
 

Locatie Groenewoud
Eikenlaan 88d
3203 BM Spijkenisse
Locatie Schenkel
Rijnlaan 25
3207 PE Spijkenisse
Algemeen
© 2019  obs De Piramide
powered by BasisOnline